Profesionální stříkací technika

Vítáme Vás na internetové stránce firmy ASTECO s.r.o.

Adres

ASTECO s.r.o.

Karlovarská 227/55, 163 00 Praha 17 – Řepy

Zeptejte se online

Doživotní záruka

PODMÍNKY ZÁRUKY

Společnost ASTECO poskytuje doživotní záruku na každé zařízení Airlessco, pokud jde o motor a převodovku. Pro ostatní originální komponenty (namontované z výroby) každého nového zařízení Airlessco, se vztahuje na vady materiálu, za následujících podmínek:

Doživotní záruka:

U motoru a převodovek, s výjimkou modelů (....), za předpokladu, že je zařízení zaregistrováno na webových stránkách ASTECO www.astecogo.cz na kartě „záruka“, do 1 měsíce od data zakoupení.

Záruka na 5 et:

Na motor, s výjimkou modelů bez registrace stroje na webových stránkách ASTECO.

Záruka na 2 roky:

Pro všechny ostatní části, včetně elektrického systému, s výjimkou: těsnění a dílů jiných značek než Airlessco .

Záruka běží od data nákupu zařízení.

UPOZORNĚNÍ:

uživatel nového zařízení Airlessco je povinen kontaktovat autorizovaného prodejce ASTECO do 1 měsíce od data zakoupení, což musí být potvrzeno zapsáním do záručního listu. Pokud není kontrola provedena, záruka zaniká.

PODMÍNKY MONTÁŽE

Tato záruka se vztahuje pouze na nová zařízení zakoupená u autorizovaného prodejce ASTECO a zkompletované k použití tímto prodejcem.

OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

V rámci záruky se provádí bezplatná oprava a pokud není možnost opravy - výměna jednotlivých vadných dílů za ty, které nemají vady stejné nebo větší hodnoty. Rozhodnutí o použití typu součásti patří výhradně společnosti ASTECO. Celé zařízení nelze vyměnit ani vrátit.

VYLOUČENÍ ZÁRUKY

Tato záruka se nevztahuje na:

 • normální opotřebení součástí, jako jsou těsnění, pojistné ventily, stříkací pistole, pokud neexistují žádné materiální, nebo technologické vady;
 • úprava zařízení - výrobku ve vztahu k původnímu designu;
 • poškození v důsledku nedodržení návodu k obsluze;
 • poškození povrchové úpravy zařízení v důsledku vystavení zařízení extrémním podmínkám, včetně klimatických podmínek, nebo jeho použití v takových podmínkách;
 • celkové poškození způsobené nesprávným použitím;
 • poškození závitových spojů.

ZTRÁTY ZÁRUKY

Záruční nároky zanikají v následujících případech:

 • záruční doba vypršela
 • neúplnost záručního listu
 • neprovedení povinné kontroly uvedené v těchto záručních podmínkách
 • provádění oprav nebo úprav zařízení mimo autorizovaný servis ASTECO
 • nedodržení ustanovení uživatelské příručky, zejména co se týče správného provozu a údržby
 • používání nefunkčního nebo poškozeného zařízení, což může vést k dalšímu poškození a ochrožení bezpečnosti uživatel.

OSTATNÍ USTANOVENÍ

S výjimkou ustanovení této záruky společnost ASTECO, její zaměstnanci a autorizovaní prodejci neodpovídají za žádné ztráty nebo poškození (včetně škod způsobených nedbalostí uživatele) způsobené nebo související s jakýmkoli zařízením Airlessco.
Veškeré nároky vyplývající z této záruky by měly být nahlášeny společnosti ASTECO, nebo autorizovanému prodejci. K vyřízení reklamace je nutný doklad o nákupu a řádně vyplněný záruční list.
Nároky mimo zemi nákupu mohou vést k poplatkům a jiným omezením. Záruční doba a podrobná ustanovení se mohou lišit v závislosti na zemi a typu zařízení.
Tato záruka nevylučuje, neomezuje ani nepozastavuje práva kupujícího vyplývající z legislativy.

Umístění sériového čísla na rámu.

Sériové číslo Airlessco : .......................................................

Ohlásit zařízení:


token
- Povinné pole

Asteco Profesionální stříkací technika

Naši partneři:

Adres

ASTECO s.r.o.

Karlovarská 227/55, 163 00 Praha 17 – Řepy

Používáme soubory cookies, které vám pomohou využít našich služeb a pro statistické účely. Pokud neblokujete tyto soubory, souhlasíte s jejich použitím a také ukládáním do paměti přístroje. Nezapomeňte, že můžete samostatně spravovat soubory cookie změnou nastavení prohlížeče. Klepněte na tlačítko souhlasit.